Tekstboks: Søren ChristensenGårdejer Søren Christensen & Karen Marie Jacobsdatter, Torup, Simested SognTekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Karen Kirstine (t.v.)  blev gift med Anton Marius Madsen og fik 7 børn, deriblandt datteren Jenny (t.h.)

Anton & hans kone Mathilda

Svenningsine & hendes mand Ole

Tipoldeforældre

Tekstboks: Gift den 14. april 1894 i Rostrup Kirke

Gårdejer matrikel nr. 8a Stenstrup i Arden, 
Rostrup Sogn
Tekstboks:

Oldeforældre

Marinus Sørensen og hans hustru

Nanna Marie Holst

Tekstboks: Tekstboks:

Bedsteforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Søren Christensens første hustru Karen Marie Jacobsdatter stammede fra Farsø Sogn i Vesthimmerlands Kommune…...

Simested Kirke

Aalestrup Kirke

1.12 1831 - 12.6 1884 - Simested

Simested Kirke

Gammelgaard i Simested menes at være den ældste i sognet. Sjovt nok ejet af en Christen Sørensen,  -  hans far hed også Søren Christensen og Christen havde også en søn der hed Søren Christensen, men datoerne passer ikke og det er ikke vores slægt….

Tekstboks:

2xtipoldeforældre

Johannes Vilhelm Jensen (kendt som Johannes V. Jensen) (20. januar 1873 i Farsø i Jylland – 25. november 1950 på Østerbro i København) var en dansk forfatter der modtog Nobelprisen i litteratur i 1944…..

Kendte fra Farsø Sogn

Thit Jensen (Søster til Johannes V. Jensen) ved sit 50-års forfatterjubilæum. Tegneren Peter Holms har, med henvisning til hendes romanserie om middelalderens kvinder og mænd, udformet en hyldest som et middelalderdokument til hende. Thit Jensen er iført hat og cigarføring…..

Tekstboks: Tekstboks:

Limfjords Museet ligger i

Vesthimmerlands Kommune

Jysk landkort fra 1662

Søren Christensen

 

Søren Christensen blev født i Aalestrup i Østerbølle Sogn den 1. december 1801.

 

Ved folketællingen i 1855, som 24-årig, var han tjenestekarl hos sin farbroder Gunder Søren-sen i Torup, Simested Sogn. Han blev første gang gift før 1869 med Karen Marie Jacobsdatter, hvor det eneste vi ved er at hun er født den 24. april 1826 i Fragtrup i Farsø Sogn og hun føder Søren og deres eneste barn Christen Sørensen den 18.1 1869.

 

I folketællingen for 1870 er han jordbruger i Thorup.  Karen Marie Jacobsdatter dør, da sønnen er tre et halvt år gammel den 19. september 1872 og gravlagt i Simested Kirkegård.

 

Den 18. februar 1873 blev Søren gift med Ane Kirstine Svenningsdatter i Ulbjerg Kirke.

 

De får 4 børn:

 

Maren, der blev gift med Johannes Jensen fra Gynderup, gårdejer på Lundgaard i Rostrup Sogn. (intet billede)

 

Karen Kirstine, gift med husmand og indsidder Anton Marius Madsen, Døstrup Sogn.

 

(Se billede til højre)

 

Svenningsine, gift med gårdejer Ole Peter Olesen, Gundestrupgaard i Snæ-bum Sogn. De fik  2 piger: Johanne & Agnes.  Svenningsine døde som 100-årige den 6. oktober 1978.

(Se billeder til højre)

 

Anton, der var landmand i Rørbæk Sogn, blev gift med Mathilda Oline Viga NN.

(Se billeder til højre)

 

Fortsættes næste spalte

Ved Folketællingen i 1880 blev det  nævnt,  at Søren er gårdejer. Da er Søren 48 år, og samme år får Ane Kirstine og Søren deres yngste søn Anton den 27. maj 1880.

 

Søren dør den 12. juni 1884, 52 år gammel. Han bliver begravet i Simested Kirke.

 

Ane Kirstine blev gift igen året efter med Jens Christensen den 5. maj 1885 i Simested Kirke. Den 5. juni 1914 døde Ane Kirstine, som 73-årige….

Hans Valdemar

Hansen

24.4 1892 - 17.10 1973

Ludvigshøj

Kirstine

Sørensen

14.10 1895 -  27.10 1965

Christen Sørensen

18.1 1869 - 5.4 1942

Stenstrup, Rostrup Sogn

Christen Sørensen 24.2 1801 - 25.7 1862

Daglejer og inderste, født i Simested Sogn

Maren Nielsdatter 8.5 1808 -  7.7 1869 - Østerbølle

I deres ægteskab var der flg. børn: Niels Christian (f. 1833), Anne (f. 1838), Anders (f. 1841) og Søren Christensen

 

Karen Marie Sørensen

22.1867 - 19.3 1930

Stenstrup, Rostrup Sogn

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Søren Sinius Sørensen, f. 7.4 1895

Kirstine Sørensen, f. 14.10 1896

Billederne herunder

Ane Kirstine Jensine, f. 27.3 1899

Andrea Sørensen, f. 14.12 1902

Tora Kristine Sørensen, f. 13.9 1905

Karl Sørensen, f. 12.10 1908

Krista Clara Sørensen, f. 20.4 1912

Marinus Sørensen, f. 14.8 1908

Ane Kirstine

Svenningsdatter

25.2 1841 - 5.6 1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gift 1. gang med Søren Christensen den 18. februar 1873 i Ulbjerg Kirke

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Maren Sørensdatter, f. 1874

Karen Kirstine Sørensen, f. 1876

Svenningsine Sørensdatter, f. 1878

Anton Sørensen, 1880

 

Gift 2. gang med Jens Sørensen den 5. maj 1885 (ingen børn)

 

Havde et uægtet barn Anne Marie Mortensdatter, født 1872 inden ægteskabet med Søren Christensen

Søren Christensen 

1.12 1831 - 1884

Aalestrup, 

Østerbølle Sogn

 

 Døde 12. juni 1884, 52 år gammel i Simmested Sogn og begravet i Simested Kirkegård

 

Karen Marie Jacobsdatter

f. 1826 i Fragtrup, Farsø Sogn

 

Gift  før 1869.

 

I deres ægteskab var der en søn: Christen Sørensen

 

Karen Marie døde 46 år gammel i Torup, Simested Sogn i 1872

 

Født i Fragtstrup, Farsø Sogn og datter af husmand Jacob Christensen (f. 1773) og Anne Christensdatter, (f. 1786)

 

 

 

 

 

 

 

Himmerland er en halvø i det østlige Nordjylland (Danmark) syd for Limfjorden og nord for Mariager Fjord.

Folk fra Himmerland kaldes i moderne dansk for "himmer-lændinge". Tidligere har man kaldt dem for "himmer-lændere", og før det "himmerboer" (ældre nydansk: hemmelboe, bevaret i dialekt-formen: himmelbo).

Historisk set svarer området til det gamle Himmersyssel…..

Landsbyen Aalestrup blev udskiftet 1798 og bestod da af 5 gårde og nogle få huse.

Op til 1880-erne skete der kun få ændringer i byen. I 1882 oprettedes en mølle i byen. I løbet af 1880-erne tilkom et bageri, en blikkenslager og et snedkeri.

1893 oprettedes en jernbanestation i Aalestrup.  Fra 1893 til 1901 voksede antallet af ejendomme i byen fra 9 til 58 og indbyggertallet fra 68 til 512. Allerede i 1894 oprettedes en håndværkerforening med 21 medlemmer i byen. I 1901 talte stationsbyen 1 mølle, 2 smede, 2 bagerier, 3 købmænd, 1 andelsmejeri, 5 fabrikker (øl- og maltfabrik, savværk, uldspinderi, cementfabrik samt cykelfabrikken "Jyden") og et antal håndværkere. I 1903/04 opførtes en realskole, i 1905 en landbobank, samme år et trykkeri (der senere udgav "Vesthimmerlands Avis"), i 1906 et apotek, i 1907 oprettedes et eksportslagteri, i 1907/08 kirke og præstegård, i 1912 et elektricitetsværk, i 1914/15 et lystanlæg, i 1916 en brugsforening og et afholdshotel, omkring 1920 desuden en møbelfabrik.

Fra 1901 til 1930 voksede antallet af ejendomme fra 58 til 95 i 1911, 123 i 1921 og 202 i 1930, og indbyggertallet voksede fra 512 til 978 i 1911, 1.065 i 1921 og 1.312 i 1930. I 2012 havde Aalestrup 2720 indbyggere….

Aalestrup var før 2007 hovedsæde for den tidligere Aalestrup Kommune, der nu er afløst af Vesthimmerlands Kommune.

         Karen Marie & Christen Sørensen        Rostrup Slægten   Fræer Slægten         Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

Tekstboks:

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten