Tekstboks: Christen Sørensen SlægtenKirstine Sørensens far

3xstipoldeforældre

Tekstboks:

4xstipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Fra 4xtip til oldeforældre (1713-1942)

Christen Sørensen

* 1713 - 10.6 1787

Torup, Simested Sogn

 

Læs mere om Simested Slægten

Sophie Nielsdatter

* 1721 - 1795

Torup, Simested Sogn

Efter sin mands død i 1787 boede Sophie hos sin søn Søren og svigerdatter Ane Marie

 

Søren Christensen

* 8.12 1754 - 23.12 1821

Torup, Simested Sogn

 

Gift den 2.10 1785 i Simested Kirke

 

Søren gift anden gang med Else Gundesdatter. De fik flg. børn:

 

Niels f. 1804, Anne Marie, f. 1805, Gunder, f. 1802,  Jacob, f. 1808,  Karen Marie, f. 1810 og Johannes Sørensen, f. 1812

 

 

 

Ane Marie Jakobsdatter -

* 1765 - 3.5  1801

Torup, Simested Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn

Christen Sørensen, f. 24.2 1801

Sofie Sørensdatter, f. 1793

Christen Sørensen, f. 1787 (døde før 1801)

 

Ane Marie døde i barselssengen ved

Christens fødsel i 1801

 

Forældre kendes ikke

 

 

Tekstboks:

3xstipoldeforældre

 

Anna Thomasdatter

* 1767 - 1830

 

Anna døde den 25.12 1830  i Aalestrup, Fjeldsø

 

Datter af Thomas Christensen (?-?) & Karen Jensdatter (1736-?) 

Vi ved intet om hvor Anna Thomasdatters forældre kommer fra og kender derfor heller ikke hendes bedsteforældre.

Oldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Christen Sørensen

* 18.1 1869 - 5.4 1942

Stenstrup, Rostrup Sogn

Karen Marie Sørensen

* 22.1867 -  19.3 1930

Stenstrup, Rostrup Sogn

Tekstboks: Tekstboks:

Christen Sørensen,

* 24.2 1801 -  25.7 1862

Guldager, Simested Sogn

I deres ægteskab var der 6 børn:

Søren, f. 1831, Niels Christian, f. 1833,

Anne Marie, f. 1835, Anne, f. 1838,

Andrea, f. 1840 og Christiane, f. 1844

Maren Nielsdatter -

 * 8.5 1808 -   7.7 1869

 

Gift anden gang med

Niels Christian Sørensen, f. 1824 i Farsø

Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

 

Søren Christensen 

* 1.12 1831 -  1884

Aalestrup,  Østerbølle Sogn

Gift anden gang med Ane Kirstine Svenningsdatter,

 

Døde 12. juni 1884, 52 år gammel i Simested Sogn

 

 

Karen Marie Jacobsdatter

* 1826 - 1872

Aalestrup,  Østerbølle Sogn

Født i Fragtstrup, Farsø Sogn og datter af husmand Jacob Christensen (f. 1773) og Anne Christensdatter, (f. 1786)

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Bedsteforældre

Tekstboks:

Hans Valdemar Hansen

* 24.4 1892 - 17.10 1973

Ludvigshøj

Kirstine Sørensen

 * 14.10 1895 -  27.10 1965

Karen Ingeborg

Hansen

 

* 28.7 1928 - 22.10 1967

Anna Lise

 Hansen

 

* 28.2 1930 - 16.3 2016

Hans  Markus

Hansen

 

* 4.2 1934 - 15.3 2020

Tekstboks:

Vi har fulgt Karen Marie Sørensens far Christen Sørensens aner, kaldet "Christen Slægten", men vi har ikke kunnet komme videre end til Christen Sørensen (1713-1787).  Vi ved at der er flere slægter i og omkring nabosognene  Testrup og  Simested, som kunne være bindeled til vores Christen Sørensen og som skiftevis gennem flere generationer hed Søren Christensen og Christen Sørensen.

 

Noget kunne tyde på at Christen Sørensen Thestrup, hvis far hed Søren Christensen er fra samme slægt,  og passer det med vores Christen er vi tilbage  1450. Christen Sørensen Thestrup havde en bror der hed Søren Sørensen Thestrup og han kunne meget vel være vores link til vores slægt.  

 

Denne Christen var forfatter og havde skrevet flere tidsskrifter Han var født i 1685 på Thestrupgaard. Hans mor Mette Christensdatters (29.6 1657-26.12  1739) slægt  havde haft selvejergården i flere generationer.

 

LÆS

 

Fra Thestrup til Jep Røver

i portrættet om Christen Sørensen Thestrup

 

Herunder Christen Sørensen aner

         Karen Marie & Christen Sørensen               Rostrup Slægten    Fræer Slægten         Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

         Karen Marie & Christen Sørensen                       Rostrup Slægten    Fræer Slægten         Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Kirkeværge

Niels

Jepsen

* 1455-1540

 

Niels Jepsen var søn af Kirkeværge i Ulbjerg  Jep Røver

 

Se også

Jep Røver

 

 i portrættet om

Christen Sørensen

Thestrup.

 

Herredsskriver

Anders Jensen

Skriver

* 1540 i Søndergaard

Ulbjerg

 

Gårdfæster Vestre Gaard i Aalestrup

 

Rinds Herred

Anders døde i Fjelsø i 1620

 

 

 

 

Inger

Jensdatter

* 1565- 1610

Aarupgaard, Vognsild

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anne, Gjertrud, Byrial, Jacob, Else, Jens og Kirsten Andersdatter.

Inger var datter af Jens Laursen

Gårdmand

Jens (Jep)

Andersen

* 1520-1580

 

Søndergaard, St. Torup

Ulbjerg

 

NN Børialsdatter

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Kirsten Jensdatter, f. 1530

Paul Jensen,1535

Anders Jensen, f. 1540

 

Datter af  Børial Jensen & NN Jensdatter af Hvam

Selvejergårdmand

Anders

Nielsen

* 1485- 1560

 

Herredsfoged

- gårdejer af Holmmark

 

Gift anden gang med Kirsten Poulsdatter

Kirsten

Pedersdatter

* 1500- 1555

St. Torup

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Peder Andersen

Erik Andersen

Kirsten Andersdatter

Jens Andersen

 

 

 

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der to børn:

 

Anders Nielsen

Jeppe (Jens) Nielsen

LUDVIGSHØJTekstboks: Tekstboks:

Christen

Pedersen

* 1594- 1674

 

Født i Aalestrup, Vesterbølle Sogn

 

Vestre Gaard i Aalestrup

Kirsten

Andersdatter

* 1608-1681

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Peder ”Nørlund”

Anders ”Aalestrup”

Christen ”Glerup”

Mette Christensdatter

 

 

 

Tekstboks: Tekstboks:

 

Herredsfoged & Kancelli råd

Christen

Sørensen

Thestrup

* 29.9 1685 - 4.1 1761

 

Foged på Lerchenfeld og herredsfoged i Vesterris

Maren Nielsdatter

Lynderup

* 29.8 1700 - 22.8 1781

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Mette Marie, Inger, Maren, Kirsten Birgitte Marie,

Søren Thestrup til Viffertholm Christen Thestrup til Restrup

Rinds HerredTekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Gårdfæster

Søren

Christensen

* ___ - 1715

 

Testrupgaard

1684-1705

Mette

Christensdatter

* 29.7 1657 - 26.12 1740

 

Født på Vestre Gaard i Aalestrup

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Christen Sørensen Thestrup

Søren Sørensen

Thestrup

Tekstboks:

Mette

Nielsdatter

* 1575 - 1620

Smollerupgaard i Smollerup i Fjends

I deres ægteskab var der 6 børn:

Borri Pedersen

Mette Pedersdatter

Christen Pedersen

Kirsten Pedersdatter

Niels Pedersen

Maren Pedersdatter

Tekstboks: Kirsten 
Andersdatter
* 1525- † 1577

Datter af Anders Nielsen & Kirsten Pedersdatter

(se rød stjerne herunder)Tekstboks:

Selvejergårdmand

Byrial

Christensen

* 1510-  1577

 

Søn af  gårdejer af to gårde i Bygum Østerbølle Christen Jensen (1470-1546), Der igen var søn af Jens af Hvam (1440-1500)

 

Se Jens af Hvam

Byrial Christensen ejede den største gård Vestergaard  i Klotrup….

Tekstboks:

Husmand m/jord

i Aalestrup

Niels

Knudsen

* 1767 i Fjeldsø

 

Gift i Øster Bølle Kirke 9. april 1797

 

Niels døde den

29. maj 1845

i Øster Bølle,

Viborg Amt

 

Søn af husmand & hyrde Knud Nielsen (1733-1792) og Anne Johanne Peders-datter, (? - 1818) Klostrup, Fjeldsø Sogn. 

 

Bedsteforældre kendes ikke

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten