Tekstboks: Frederik Marcus HansenTekstboks:        
Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Lille Snøde Slægten

Stokkemarke

Oldeforældre

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

5xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

6xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:
Tekstboks: Tekstboks:

6xTipoldeforældre

Polleholmgård er den største af gårdene i Illebølle, Lindelse. En gammel selvejergård, der tidligere lå i den såkaldte Polletoft ved foden af Guldborg Banke, men blev udflyttet herfra til sin nuværende plads. Den var da betydelig større, og der hørte dengang to småskove og 10 lejehuse til gården, der tillige havde en meget stor tørvemose, så det var en værdifuld gård. H. C. Wardinghausen er den ældste og berømteste af Polle-holmgårds ejere.  Læs mere om Wardinghausen

Niels Iversen  ejede Guldborg-gaard og en gård mere i Illebølle, Lindelse sogn. Han var søn af Iver Kierudsen til Guldborg og Karen Heichsen fra Lundsgaard på Fyn. Niels Iversen udstykkede Guldborg og solgte hoved-parcellen til sin bror Kierud Iversen, der var færgemand på Ristinge. Han vedblev dog at eje den anden gård i Illebølle til sin død og var en velhavende mand.

Lundsgaard

Guldborg

7xTipoldeforældre

7xTipoldeforældre

Bøstrup Kirke, Langelands Nørre Herred

Steensgaard Gods i Snøde

 

Til/kaldenavn: Frederik Marcussen

Rodsteen våbenskjold

Lindelse Station…..

Snøde Mølle

Herslev Fattiggård

Guldborg

Kaptajn

Hans Christopher

Wardinghausen

1635-1695

Marie Dorthea

Nissen (Thomasdatter)

1642-1712

 

I deres ægteskab var der 10 børn: Se under

Wardinghausen

 

Marie Dorthea er født i oktober 1642 i Neumünster  i Tyskland og døde i Maj 1712 i Rudkøbing

Herunder et gammelt kort med

Neumünster

 

Augusta Margrethe

Wardinghausen

f. i 1680 i Rudkøbing,

  17.5 1743

 

I deres ægteskab var der 10 børn:

Iver Nielsen

Hans Nielsen

Friderich Nielsen

Peder Nielsen

Jochum Nielsen

Marie Dorthea Nielsdatter

Nicolaj Nielsen

Karen Nielsdatter

Elisabeth Nielsdatter

Gårdmand

Niels Godtfredsen

f. 1719 i

Lindelse på Langeland

 

Gift 5. juni 1750 i

Vindeby Kirke  på Langeland

 

Lollesgaard, Snøde

Sejerlund

 

Marie Lisbeth Jensen

f. 11.7 1833 - 

Stoensen Sogn, Langeland

 

I deres ægteskab var der 11 børn

 

Zinger Marie Hansen, f. 18.7 1857

Hans Peter Marcus Hansen, f. 1859

Laurits Julius Hansen, f. 23.12 1861

Karl Christian Hansen, f. 16.1 1864

Frits Emilius Hansen, f. 23.12 1866

Anine Christine Hansen, f. 13.21869

Karoline Hansen, f. 20.1 1871

Kristian Hansen, f. 18.2 1873

Katrine Olivia Hansen, f. 2.5 1875

Inger Hansine Hansen, f. 13.4 1876

Marcus Hansen, f. 13.11 1880

 

Datter af Møllerbygger i Tullebølle Lars Hansen (1800 - 1874) og

Mette Marie Rasmusdatter (1795-1864)

Karen Jørgine Marie

Frederiksen

1866 - 1898

Mariendal

 

Datter af Frederik Christensen og Ane Pedersdatter, Stokkemarke

Gårdejer & Proprietær

         Hans Peter Hansen

      1859 - 1933

   Mariendal

Proprietær

Niels Iversen

f. 21. januar 1668 i Illebølle

 

Guldborggård, Lindelse

Gift i 1701

 

Niels Iversen døde den 25.1 1744 i en alder af 76 år….

Gårdejer

Iver Kierudsen

f. 1620 Svalebøllegård

 

Gift ca. 1659

 

Foged for Grev Ahlefeldt.

 

Iver ejede Guldborg Gård i Illebølle ved sin død i 1686,  66 år gammel.

 

Iver Kierudsen var søn af  gårdmand Kierud Iversen (f. 1575) Svalebøllegård i Bøstrup Sogn og hustru NN. Bedsteforældre kendes  ikke. Nedergaard omfatter hoved-gården Nedergård med Svale-bøllegård på ca. 87 tdr. hartkorn af slags.

Karen Heichsdatter

f. 1637 i Lundsgaard på Fyn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Johanne Iversdatter, f. 1659

Anna Iversdatter, f. 1660

Hans Iversen, f. 1662

Kierud Iversen, f. 1664

Karen Iversdatter, f. 1663

Sidsel Iversdatter, f. 1666

Niels Iversen, f. 1668

 

Karen var datter af forpagter til Lundsgård og Rørbæk ved Kerteminde, Heich Carstensen (1611-1683) og Karen Christens-datter (1613-14.6 1689) Heich overtog senere  Gundersgaard i Bøstrup, hvor han også døde. 

 

Bedsteforældre kendes ikke.

 

Gårdmand

Marcus

Hansen

1746 - 21.1 1806

Snøde

 

Skifteprotokol Snøde-Stoense 21.1 1806 efter Gårdmand Marcus Hansen i Lille Snøde.

Enke Marie Dorthea Nielsdatter. Fælles børn Karen Marcusdatter g. m. gårdmand Rasmus Nielsen i Ennebølle under Steensgaards gods. Hans Marcussen 23 år dragon ved det Fynske Regiments Lette Dragoner for tiden med regimentet i Holsten. Christian Marcussen 20 år hjemme. Niels Marcussen 15½ år hjemme. Værge deres morbroder selvejergårdmand Hr. Godfred Nielsen af Hov, da der ikke var slægtninge på deres fars side. Lavværge gårdmand Anders Hansen af Store Snøde.

Marie Dorthea

Nielsdatter

1752 - 11.12 1818

Lille Snøde

 

I deres ægteskab var der 4 børn:

 

Karen Marcusdatter, f. 1781

Hans Marcussen, f. 1783

Christian Marcussen, f. 1786

Niels Marcussen, f. 1790

 

Guldborggaard

 

 

GULDBORGGÅRD i Illebølle er en meget gammel, frugtbar og skøn gård, der på fædrenes eller mødrenes side i mange slægtled har været et rigt og lykkeligt hjem for Slægten Guldborg. Navnet stammer sikkert fra Guldborg Slot, der nævnes allerede i sagn tiden som Langelands ældste herresæde. Slottet lå på den mægtige Guldborgbakke, der har en højflade på 3 skpr. land. Der skal i gammel dage have været sejlads til slottet fra Østerstrand, hvilket egnen også tyder på, og ældre folk har meddelt, at i deres barndom, var store moselavninger i nærheden. Disse store moselavninger blev senere udtørrede, og nu er den såkaldte kanal det sidste minde om den gamle søvej til Guldborg Slot. Som ruiner af den gamle borg er her fundet munkesten, stumper af bronze og kobber, og ligeledes er her fundet  skeletter. Marken og stedet her omkring har båret navne som Fruerlunde, Kvindebjerg, Bure- toften, Ringholmen, Møllebjerget, Svalehøjen og Tårnshave, hvilke alle minder om, at her har været et herresæde. Guldborg Slot er nu for længst sunket i grus for mange århundrede siden.

Følgende ejere/fæstere er kendt:

 

Claus Ebbesen nævnes 1603 og døde 1621, efterfølges af sønnen Mads Clausen. Senere ejes gården af Mads Pedersen der døde 1641.

 

Iver Kierudsen der fæster husbondehold i 1642 og døde 1684. Her efter arver sønnen Niels Iversen, der giftede sig med Augusta

Margrethe Wardinghausen. Guldborg udstykkes og sælges til Niels` broder Kierud Iversen der sælger Guldborg 1728 Hans Ditlev Kaas.

Møllerbygger & Gårdejer

Frederik Marcus Hansen

f. 12.8 1823

Lille Snøde, Langeland

 

Gift i Snøde Kirke i 9.4 1853

 16.9 1895 i V. Karleby,  Herredskirke sogn

Zinger Margrethe Hansdatter

1792 - 27.5 1856

Snøde

 

I deres ægteskab var der  6 børn:

 

Marcus Hansen, f. 25.10 1814

Hans Hansen, f. 25.5 1816

Niels Hansen, f. 8.8 1818

Dorthe Marie Hansdatter, f. 1.3 1821

Frederik Hansen, f. 12.8 1823

Frederikke Hansdatter, f. 16.2 1828

 

Zinger var datter af husmand med jord

Hans Christensen  (f. 1747) og

Lisbeth Rasmusdatter (f. 1771)

Gårdmand

Hans Marcussen

1783 - 20.9  1844

Snøde

 

Hans

Marcussen

f. 1709 -   efter 1787

Lille Snøde

 

 I deres ægteskab var der 1 søn:

 

Marcus Hansen, f. 1746

 

Hans Marcussen er søn af gårdmand Marcus Hansen (død i Lille Snøde den 11.5 1730 og NN (Hustruen kendes ikke)

Zindel

Pedersdatter

21.5 1730 -  1805

Lindelse Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Marie Dorthea, f. 1752

Godfred Nielsen, f.

Dorthea Kirstine Nielsdatter

Frederikke Nielsdatter

Christane Nielsdatter

Tekstboks: Tekstboks:

8xTipoldeforældre

Bøstrup

Gårdejer

Heich Carstensen

1611-1683

Gundersgaard i Bøstrup.

Heich var forpagter af Lundsgaard ved Kerteminde, der i mange generationer  var ejet af  slægten Rodsteen, hvis slægt uddøde i 1700-tallet. Lundsgård Gods er på 529,1 hektar.

Karen Christensdatter

1613-1689

 

Forældre kendes ikke

Gårdfæster Lollesgaard

Peder Michelsen

f.  1682 i Herslev,

Lindelse Sogn, Langeland

 

Gift første gang den 12.10 1716 med Kirsten Christensdatter

 

 4.11 1755

begravet i Lindelse Kirke den 21.11 1755

Gårdfæster

Michel Hansen

1628 - 1760

Lindelse, Langeland

 

Forældre ukendte

Vincents Steensen til Steensgaard, rejste i 1607 udenlands og studerede i Leyden (1611-13) og i England (1614-15) I  1616  blev han sekretær i Kancelliet og fra 1617-23 kammerjunker hos prinserne. I 1627 krigskommissær på Langeland og senere i 1638 Landsdommer på Langeland. Ledede  i 1659 Langelands forsvar mod  svenskerne, men faldt selv den 17. februar 1659.

 

Sinde Pedersdatter

f. 1628 på Als

 

Døde i alder af 100 år den 3.10 1728 i Lindelse

Tekstboks:

-Bølle

Klassisk for sted-navne på Langeland, har mange stednavne endelsen bølle, som kommer af ordet Bol – lille sted. På Langeland findes femten bøller:

Emmerbølle, Enne-bølle, Fuglsbølle, Havbølle, Illebølle, Kassebølle, Klause-bølle, Korsebølle, Lejbølle, Næstebølle, Simmerbølle, Skatte-bølle, Svalebølle, Tressebølle samt Tullebølle.

Møller

Langeland er også kendt for sine mange møller:

I alt har 31 været kendte møller og blandt dem Snøde Mølle.

8xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Ridefoged m.m.

Thomas Nissen

f. 1615 i Holsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmester i

Rudkøbing

Dorthea NN

1618-28.8 1669

Rudkobing-byfogeds-arkiv-skifteprotokol-II-298 No 29 28.4.1680 

"Der henvises i øvrigt til skiftebrev efter borgmester Tomas Nissens hustru Dorthea Nissens af 3.5.1670 med testamentarisk gave til byens fattige"

Tekstboks:

12.8 1823 -  16.9 1895

 

 

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten