Tekstboks: Lassen SlægtenGl. Damsted Gaard, BrøndbjergTekstboks:

4xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

5xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

6xtipoldeforældre

Tekstboks:

Malkekøer på marken i Brøndbjerg

Tekstboks:

”Store Jens” Christensen Lassen

Oplysningerne stammer fra "Slægten Rytter fra Vebbestrup"

Jens Christensen - kaldet Store Jens Lassen) - var fra omkring 1675 fæster under Villestrup (Se også Rytter Slægten) af den gård i Brøndbjerg i Rostrup sogn på knap 2 tdr. hartkorn, som sønnen Jens Jensen, kaldet Lille Jens Lassen, senere overtog.

Jens Christensen må være identisk med den Jens Christensen, der sammen med en Niels Christensen i 1688 var fæster af gård nummer 2 under Villestrup: Gårdens hartkorn blev da forandret fra 3 tønder, 3 skæpper 1 fjerdingkar  2 2/7 album til 2 tønder 5 skæpper & 1 album

Før 1725 var Jens Christensens halvdel af nummer 2 nemlig 1 tønder 2 skæpper 2 fjerdingkar ½ album hartkorn, overgået til sønnen Jens Jensen, der tillige var fæster af 4 skæpper 1½ album hartkorn af nummer 4, han havde altså i alt 1 tønder, 6 skæpper. 2 fjerdingkar 2 album hartkorn i fæste.  I 1688 var gård nr. 4, hvis hartkorn da blev forandret fra 1 tønder 5 skæpper. 2 fjerdingkar 2 5/7 album til 2 tønder 2 fjerdingkar og øde, det vil sige fæsteledig. Familien her stammede altså fra gård nummer 2 i Brøndbjerg, som det dog ikke har været muligt at følge tilbage.  I matriklerne 1680 og 1664 er gården ikke til at identificere, da syv af byens gårde var lige store, bl.a. nummer 2. Jens Christensen levede endnu 1724, da hans kone døde i Brøndbjerg og kunne måske være identisk med den Jens Lassens fader af Rostrup, der døde 1731, 81 år gammel.

Gammel Damsted Gaaard i Brøndbjerg

Gammel Nummer  2  =  Gl. Damsted Gaard

Om fæstegården er det nævnt at Jens Christensen Lassen døde i 1731 på Gammel Nr. 2 - senere Gammel Damsted Gaard. Gammel Damsted Gaard var altså delt op i flere fæste gårde, men blev engang i begyndelsen eller midt i  1700-tallet samlet til Ny & Gammel Damsted Gård. Gammel Damsted Gaard blev i 1880 frikøbt af Niels Christian Christensen, hvis kone Kirsten var  efterkommer af Store Jens. Niels Christian Christensen var oldebarn til Christen Jensen RytterEfter Niels Christian overtages gården af først den ene søn og fra 1948 den anden søn Valdemar Christensen. I 1930 blev der solgt 30 tønder land til staten. Da havde gården følgende besætning: 11 køer + opdræt og  65 svin. Stuehuset var fra 1898. Lade bygningerne brændte i 1956.

Jens Christensen Lassen var gift med Mette NN og de fik 4 børn:

Christen Jensen Lassen, f. 1675 - Gift med Maren Jacobsdatter og overtager senere Gammel nr. 4 & 7. De fik sønnen Jens Christensen Lassen i 1722 (død i 1775). Christen og Maren døde begge i 1760.

Jens Jensen Lassen, f. 1676 (Lille Jens) - Gift med Maren Andersdatter. De får 5 børn: Karen, f. 1715, Anders, f. 1717, Jens, f. 1719, Niels, f. 1722 og Mette, f. 1725.

NN Jensdatter Lassen, f. - Hendes skæbne kendes ikke

Niels Jensen Lassen, 1690 - Hans skæbne kendes heller ikke.

 

”Lille Jens” Jensen Lassen

Jens Jensen var, vel fra giftermålet 1714, fæster under Villestrup af sin fødegård i Brøndbjerg i Rostrup sogn. Gården var på knap 2 tdr. hartkorn. Jens Jensen, der blot ved sin ældste datters dåb, kaldes Jens Jensen, men ellers Lille Jens Lassen, overtog før 1725 fæstet af sin fødegård i Brøndbjerg.

I 1725 siges Jens Jensens gård på 1 tønder 6 skæpper 2 fjerdingkar 2 album hartkorn at være sammensat af 1 tønde 2 skæpper ½ album (halvdelen) af gård nr. 2 og 4 skæpper 1½ album af gård nr. 4. Senere hen i 1700-tallet - 1787 - kom Brøndbjerg til at bestå af 10 lige store gårde med 2 tønder 2 skæpper 3 fjerdingkar 1 1/3 album hartkorn til hver, men Jens Jensens gård har det ikke været muligt at følge frem i tiden.

Gl. Damsted Gaard

Ny Damsted Gaard

Gammel & Ny Damsted Gårde i Rostrup må have været naboer. Niels Christian Christensen blev gift med datteren fra Ny Damsted, Kirsten og det er meget sandsynligt at han har ejet begge gårde….

Hindsted Herreds våben og herunder Hindsted Herreds segl fra henholdsvis 1610 og 1648

Ove Iversen Juul ejede Willestrup på det tidspunkt hvor Store Jens (Christensen Lassen) fæstede en gård , der hørte til godset i slutningen af 1600-tallet…..

Villestrup Å er en ca. 20 km lang å der løber i Himmerland, med udspring i Store Arden Skov, som er den sydøstlige del af Rold Skov. Lidt syd for skoven får den flere tilløb, bl.a. fra den vandrige Store Blåkilde.

 

Gårdfæster

Jens Christensen

Lassen

1650 - 1731

 

Til/kaldenavn:

Store Jens

 

Gift i 1675

 

Brøndbjerg

 

Jens døde i 1731,

81 år gammel

Mette NN

i 1724

 

I deres ægteskab var der fire børn:

Christen Jensen Lassen, f. 1675

Jens Jensen Lassen, f. 1676

NN Jensdatter Lassen, f. ?

Niels Jensen Lassen, f. 1690

Gårdfæster

Jens Jensen

Lassen

1676-1755

 

Til/kaldenavn:

Lille Jens

 

Gift i Brøndbjerg Kirke

I 1714

Gårdfæster i Brønbjerg

i Rostrup Sogn

 

Maren

Andersdatter

(1678-1737)

 

I deres ægteskab var der 5 børn:

 

Karen Jensdatter, f. 1715

Anders Jensen, f. 1717

Jens Jensen, f. 1719

Niels Jensen, f. 1722

Mette Jensdatter, f. 1725

Gårdfæster

Søren Jensen

Rytter

f. 1713 i Stenstrup

 

Gift i Rostrup Kirke den 27.6 1734

 

Ryttergården

 

 1790 og begravet den 39. april i Rostrup Kirke

 

Søren Jensen Rytter var søn af Jens Sørensen Rytter og Anna Jensdatter

Karen Jensdatter

f. 1715 i Brøndbjerg

I deres ægteskab var der 11 børn:

Jens Sørensen Rytter, 1735-

Maren Sørensdatter, f. 1736

Jens Sørensen Rytter, f. 1738

Christen Sørensen Rytter, 1740- 1744

Anna Sørensdatter, f. 1741

Christen Sørensen Rytter, f. 1744

Else Sørensdatter, f. 1746

Karen Sørensdatter, f. 1748

Mette Sørensdatter, f. 1753

Niels Sørensen Rytter, f. 1756

 (overtager fæstningen af gården efter fadderens død)

Anders Sørensen Rytter, f. 1758

         Christen Sørensen Slægten            Rostrup Slægten     Fræer Slægten         Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

         Christen Sørensen Slægten            Rostrup Slægten     Fræer Slægten         Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

Tekstboks:

Villestrup

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Hans Christen

Hansen

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten