Tekstboks: Christen Sørensens slægt 1713 - 1869Simested Kirke

Første gang man hører om en Christen i vores familie er i 1713. Christen Sørensen blev født i 1713 og blev gift med Sofie Nielsdatter. De fik to sønner Christen Christensen og Søren Christensen, hvoraf sidstnævnte er vores 3xtip oldefar, og en datter Else Christensdatter, f. 1756. De boede i Thorup, Simested Sogn - nu Vesthimmerlands Kommune. De 4 første generationer af Christen Sørensen grenen  er begravet i Simested Kirke, mens den sidste er begravet i Rostrup Kirke.

 

Christen (f. 1753) & Søren Christensen (f. 1754) blev gift med søstrene Elle (f. 1767) & Else Gundesdatter (1776), døtre af Gunde Nielsen, men havde forskellige mødre. Storesøster Elle var datter af Karen Olufsdatter af Båndrup og Else var datter af Gunde Nielsens anden kone Karen Mikkelsdatter (f. 1737). Se spalten til højre…..

 

Søren Christensen blev først gift med 3xtipoldemor Ane Marie Jacobsdatter (1765-1801) den 20. oktober 1785 i Simested Kirke. Hendes forældre kendes ikke, men man ved at hun er født i Torup, Simested Sogn. Søren & Ane Marie får tre børn, deriblandt 2xtipoldefar Christen Sørensen (1801-1862) Ane Marie døde den 3.5 1801, da Christen kun var nogle få måneder gammel. Blot halvanden måned efter bliver Søren så gift med før omtalte Else Gundesdatter, helt sikkert fordi han stod alene med en baby og to halvstore børn på 8 og 12 år.

Simested Kirke fra 1200, hvor de tre første generationer ligger begravet.....

Østerbølle Kirke, hvor Søren Christensen (1831-1884) er døbt (1xtip)

Efter at Christen Sørensen solgte sin gård til sønnen Marinus Sørensen,  byggede han en bungalow bag i haven. Datteren  Tora, der var ugift styrede husholdningen.......

Ligeledes i Aalestrup ligger der Den Jyske Rosenpark. Se www.rosenparken.dk

Overnatning & spisning:

www.hotelhvidekro.dk

Hvide kro er fra 1904

Simested Å er en af Danmarks bedste vandløb med havørreder. Åen er 3-8 meter bred med moderat til god strøm, er et meget med mange slyngninger og dybe huler. Omgivelsen er eng og uopdyrkede arealer.

Danmarks Cykelmuseum ligger et par kilometer fra Simested i Aalestrup.

Se www.cykelmuseum.dk

I Østerbølle er der en oldtids-boplads på Oldtidsvej. Klik her  - for at se mere....

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Se lidt fra lokal området herunder:Tekstboks:

Oldeforældre

Simested  Kirke er fra ca. 1200, men tårnet er først bygget i 1500. Kirken ligger et par km fra Torup, hvor de første generationer af Christen grenen boede. Kirken udmærker sig ved at have en smuk altertavle som er malet af Anton Dorph, som forstiller Jesus på korset. Døbefonden er romansk og kirkeskibet er en model af kongeskibet Danmark.....

 

 

Stensgaard

4xtipoldeforældre

Christen Sørensen

1713 - 10.6 1787

 

Hvornår de blev gift vides ikke

 

Sophie Nielsdatter

 1721 - 1795

Torup, Simested Sogn

Børn med Sophie Nielsdatter

 

Christen Christensen, f. 1753

Gift med Elle Gundesdatter 1.10 1797

(halvsøster til Else Gundesdatter)

 

Else Christensdatter, f. 1756

 

Gunde Nielsens første  ægteskab:

 

Blev trolovet den 14.10.1759 i Simested Kirke: med Karen Olufsdatter af Båndrup. Forlovere: Oluf Thomæsen af Båndrup og Christen Smed af Hverrestrup. De blev gift i 26.11.1759 i samme kirke.

 

Gunde Nielsen af Torup får følgende børn døbt i Simested Kirke:


1. Niels Gundesen, døbt 25.3.1765,
2.Elle Gundersdatter, døbt 29.9.1767
3.Christen Gundesen, døbt 8.4.1770, død 17.2 1771
4.Christen Gundesen, døbt 5.4.1772, død  8.4 1773
5.Mikkel Gundesen, døbt 12.5.1774
6.Else Gundesdatter, døbt 17.11.1776

 

Folketælling i 1787:

 

Bonde og gårdbeboer Gunde Nielsen er født i 1724 i Torup

Karen Mikkelsdatter, f. 1737 gift, hans kone

Niels Gundesen,  f. 1766, søn

Michel Gundesen, f. 1775, søn

Else Gundesdatter, f. 1776, datter

3xtipoldeforældre

Søren Christensen

8.12 1754 - 23.12 1821

 

Gift den 20. oktober 1785 i Simested Kirke

 

Ane Marie Jakobsdatter -

1765 -3.5  1801

Torup, Simested Sogn

Gift 2. gang med Else Gundesdatter den  21.6 1801

I deres ægteskab var der 6 børn

 

Søren Christensen er døbt den 28.12 1754

Børn med Ane Marie Jacobsdatter

 

Christen Sørensen: 4.11 - 1787 - 21.9 1788

Sophie Sørensdatter: f. 1793

Christen Sørensen, f. 1801

 

Børn med Else Gundesdatter

 

Gunde Sørensen: 6.7 1802 - 30.6 1863

Niels Sørensen: f. 15.12 1803

Ane  Marie Sørensdatter: f. 7.5 1805

Jacob Sørensen: 18.2 1808 - 18.2 1808

Karen Marie Sørensdatter: f. 14.2 1810

Johannes Sørensen: f. 7.5 1812

2xtipoldeforældre

Christen Sørensen

24.2 1801 - 25.7 1862

 

Gift den 29. december 1831

 

Maren Nielsdatter

8.5 1808 -  7.7 1869

(Datter af Niels Knudsen & Anna Thomasdatter)

Guldager, Simested Sogn

 

Børn med Maren Nielsdatter

 

Niels Christian Christensen: f. 9.9 1833

Anne Marie Christensdatter: f. 19.10 1835

Ane Christensdatter: f. 30.8 1838

Andrea Christensdatter: f. 19.10 1840

Christiane Christensdatter: 25.11 1845 - 22.1 1846

1xtipoldeforældre

Søren Christensen 

1831 - 1884

 

Hvornår de bliver gift vides ikke

 

Karen Marie Jacobsdatter

24.4 1826 - 19.9 1872

Aalestrup,  Østerbølle Sogn

 

Gift 2. gang med Ane Kirstine Svenningsdatter

I deres ægteskab  var der 5 børn

Børn med Karen Marie Jacobsdatter

 

Christen Sørensen, f. 1869

 

Børn med Anne Kirstine Svenningsdatter

 

Maren Sørensdatter, f. 1874

Karen Kirstine Sørensen, f. 1876

Svenningsine Sørensdatter, f. 1878

Anton Sørensen, 1880

Christen Sørensen, Stenstrup

 

18.1 1869 - 5.4 1942

 

Stenstrup, Rostrup Sogn

Gift den 14. april 1894 i Rostrup Kirke

Karen Marie Sørensen,

22.1867 - 19.3 1930

Stenstrup, Rostrup Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Søren Senius Sørensen f. 7.1 1895

Kirstine Sørensen f. 14.10 1896 -  1965

Ane Kirstine Jensine Sørensen, f. 27.3 1899

Andrea Sørensen , f. 14.12 1902

Tora Kristine Sørensen, f. 13.9 1905

Marinus Sørensen, Stenstrup, f. 19.12 1908

Krista Clara Marie Sørensen, f. 20.4 1912

1xtipoldeforældre

Simon Sørensen

13.2 1832  - 18.4 1893

Fræer Sogn - gift den  3.6 1865

 

Kirsten Christensdatter

14.8  1825 - 3.5 1914

Rostrup Sogn  - Stenstrup 12

Fynsk bonde fra slutningen af det 1700-tallet

Torup ligger små 10-12 km nordvest for Hobro i  Vesthimmerlands Kommune. Kommunen har ca. 38.000 indbyggere. De største byer er Aars og Farsø.

 

Tekstboks:

Jens Sørensen Rytter boede i Lundgård eller rettere nuværende matrikel nummer 1 i Lundgaarde i Rostrup sogn. Gift med Karen Sørensdatter, der bl. a.  fødte ham sønnen Christen Jensen Rytter, hvis efterkommere ejede gården i Lundgaarde til 1888.  

Rytter Slægten

        Karen Marie & Christen Sørensen       Rostrup Slægten     Fræer Slægten         Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

        Karen Marie & Christen Sørensen        Christen Sørensen Slægten            Rostrup Slægten    Fræer Slægten         Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

Tekstboks:

Christen Sørensen, Stenstrup (1869 - 1942)  Aner

Tekstboks: Kirstine Sørensen, Ludvigshøj

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten